logo

Školní projekt...


Tyto stránky byly vyvinuty za účelem nepropadnutí z veledůležitého předmětu ICT. Jejich další úprava v budoucnu je značně nepravděpodobná.

Případné reklamace budou brány v potaz do data uvedeného na příbalovém letáku, popřípadě do uzavření známky. Po tomto termínu je již nebudeme brát v potaz.

logo
TOPlist
© Remo 2011